Angebot
Konzept
  
Hintergrund
Angebot  
Profil  
Profil Profil    
    Kontakt  

You can reach us via e-mail: info@context-bildung.de.

Postal address

context GbR – Auenweg 173, Gebäude 6, 51063 Köln

Phnoe: +49 -221 - 922 955 37

You can also contact us personally:

andreas schmitz
+ 49 - (0) 0173 - 57 47 956
schmitz@context-bildung.de

dirk adams
+ 49 - (0) 173 - 37 28 667
adams@context-bildung.de

anno kluß
+ 49 - (0) 151 - 25 366 545
kluss@context-bildung.de

Imprint

Provider
according to  § 10 Abs. 1 Nr.1 MDStV:
context – interkulturelle Kommunikation und Bildung
Gesellschaft bürgerlichen Rechts
Auenweg 173, Gebäude 6, 51063 Köln
E-Mail: info@context-bildung.de

Representative
according to § 10 Abs. 1 Nr. 2
Anno Kluß
Auenweg 173, Gebäude 6, 51063 Köln
kluss@context-bildung.de

Sales tax number: 218/5855/3440 tax office Köln-Ost
Hintergrund
Hintergrund

Konzept Profil Profil Profil Hintergrund Hintergrund Hintergrund Kontakt Angebot Angebot